मारियो Rodriguez कोबोस सिलो

मारियो Rodriguez कोबोस - सिलो, 6 मानववादी आन्दोलनको संस्थापक January 1938 - 16 सेप्टेम्बर 2010

आज बिहान बिहीवार 16 मान्डोजा, मारियो लुइस रोड्रिगुज कोबोस, (SILO), एक सार्वभौमिक अर्जेण्टीना मा मृत्यु भएको छ। हामी उनको जीवनको सन्दर्भ र लुइस एम्मनले सिन्डोको पुस्तक "अपुन्टेस डी Psicología" प्रस्तुतिको अवसरमा टन्डिल, बुकेन एयरेस, एक्सएनएनएक्सएक्सको 16 मा प्रस्तुतीकरणको अवसरमा ट्राफिक वर्णन गर्दछौं।

यस वेबसाइटले यसको सही कार्य र विश्लेषणात्मक उद्देश्यका लागि आफ्नै र तेस्रो-पक्ष कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। यसले तेस्रो-पक्ष गोपनीयता नीतिहरू भएका तेस्रो-पक्ष वेबसाइटहरूको लिङ्कहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंले पहुँच गर्दा स्वीकार गर्न वा नगर्न सक्नुहुन्छ। स्वीकार बटन क्लिक गरेर, तपाइँ यी प्रविधिहरूको प्रयोग र यी उद्देश्यहरूको लागि तपाइँको डाटाको प्रशोधनमा सहमत हुनुहुन्छ।    Ver
गोपनीयता