मारियो Rodriguez कोबोस सिलो

मारियो Rodriguez कोबोस - सिलो, 6 मानववादी आन्दोलनको संस्थापक January 1938 - 16 सेप्टेम्बर 2010

आज बिहान बिहीवार 16 मान्डोजा, मारियो लुइस रोड्रिगुज कोबोस, (SILO), एक सार्वभौमिक अर्जेण्टीना मा मृत्यु भएको छ। हामी उनको जीवनको सन्दर्भ र लुइस एम्मनले सिन्डोको पुस्तक "अपुन्टेस डी Psicología" प्रस्तुतिको अवसरमा टन्डिल, बुकेन एयरेस, एक्सएनएनएक्सएक्सको 16 मा प्रस्तुतीकरणको अवसरमा ट्राफिक वर्णन गर्दछौं।