कार्यक्रमहरूको क्यालेन्डर

L Lun

M Mar

X बुध

J Jue

V vie

S शनि

D डोम

१ घटना,

२ घटनाहरू,

-

बोर्डो मा गतिविधिहरु

१ घटना,

२ घटनाहरू,

विश्व मार्च Fiumicello Villa Vicentina मा आइपुग्छ

-

फोटो प्रदर्शनी DANILO TIUSSI, Fiumicello Villa Vicentina - फेब्रुअरी २

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

-

विश्व मार्च रोम आइपुग्छ

२ घटनाहरू,

-

उच्च वर्बानो स्टेज, इटाली

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

-

मार्च, शांतिको लागि बेरिया बीच, सान्तोआ

२ घटनाहरू,

-

एक Coruña मा अन्तर्राष्ट्रिय बेस टीम

१ घटना,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

-

खाद्य वन, मानवताको वासस्थान

-

पीस कन्सर्टको लागि जुम्ल्याहा

-

दोस्रो विश्व मार्च - म्याड्रिडको समापन (कासा अरबे) - मार्च,, २०२०

२ घटनाहरू,

-

PEACE and NOVIOLENCE, A Coruña को लागि बिन्दुहरू

-

म्याड्रिडमा दोस्रो विश्व मार्चको गतिविधिहरू बन्द - मार्च of, २०२०

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,

२ घटनाहरू,