लुम्बुबाशीमा "मार्च फैलाउने" गतिविधिहरू

कंगो डीआरसीको लुबुम्बाशीमा विश्व मार्चका प्रवद्र्धकहरूले मार्च beyond भन्दा पछाडि शान्ति प्रबर्द्धनका गतिविधिहरू जारी राख्नेछन्

ला पाजको प्रचार गतिविधिमा, फेब्रुअरी २ on, प्रमोटरहरु लुबुम्बाशीमा भएको विश्व मार्चको अन्तिम चरणमा निर्णय गरियो 2 वर्ल्ड मार्च शान्ति र अहिंसाको लागि, मार्च,, २०२० लाई शान्ति कार्यक्रमको तयारी गर्ने कार्यक्रमहरू पछाडि विस्तार गर्नुहोस्।

तिनीहरू शान्ति र अहिंसाका लागि गतिविधिहरू प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छन्, "किनभने आपराधिक हिंसा र स्वार्थी अत्याधिक संचयले हाम्रो मनसायमा कुनै स्थान छैन, किनकि तिनीहरूले जनताको खुशीमा योगदान गर्दैनन्।"

हामी मानवीय संसार चाहन्छौं, हरेक मानिसका लागि उत्तम।

हामी युद्ध बिना र हिंसा बिना विश्व चाहन्छौं।

Lubumbashi मा "गतिविधीहरु "मार्च विस्तार" मा 1 टिप्पणी

टिप्पणी छोड्नुहोस्